Landbrug

 

Hovedaktiviteten i Meldgaard Agro A/S er at eje landbrug.Scan1
Selskabet ejer 2 gårde på i alt ca. 150 ha.

Der fordeles således:

 

Planteavl 140 Ha
Skovparcel 5 Ha
Gårdspladser, hegn, sø m. v. 5 Ha

Back to Top